công an Tiền Giang

 
Lội vào rừng U Minh câu cá trê
Người dân ở U Minh Hạ (Cà Mau) lội vào rừng cắm câu, mỗi đêm dính khoảng 5 kg cá trê, cá lóc, cá rô,… bán được vài trăm nghìn đồng.