cởi trần đóng khố

  • Thời Hùng Vương đã có vải vóc dệt từ sợi chưa?

    Thời Hùng Vương đã có vải vóc dệt từ sợi chưa?

    Giới khoa học khai quật các mộ tán thời Đông Sơn cách đây hơn 3.000 năm và họ phát hiện trong mộ đã có vải vóc được dệt từ các loại sợi, nhưng tại sao trong ngày Giỗ Tổ trang phục lại là "Cởi trần đóng khố, đầu gắn lông chim"? 
 
Hà Nội lần đầu dùng máy phun mù nóng diệt muỗi
Máy khởi động bằng cách bơm hơi, tạo nổ, phun lượng thuốc dầy như khói lần đầu được sử dụng để diệt muỗi ở Hà Nội.