cơ thể đẹp

  • 8 phút mỗi ngày để các ông có bụng 6 múi

    8 phút mỗi ngày để các ông có bụng 6 múi

    Các bài tập tác động toàn diện đến cơ bụng, thực hiện mỗi động tác 30 lần, nghỉ giải lao 30 giây giữa 2 bài tập liên tiếp để cơ được phục hồi, theo Passion4Profession.
 
Công trình chống ngập 10.000 tỷ của TP HCM có nguy cơ trễ hẹn
Chủ đầu tư từng cam kết hoàn thành công trình trước 30/4 năm sau nhưng việc giải phóng mặt bằng hơn 400 hộ dân và 16 doanh nghiệp đang gặp khó khiến dự án có nguy cơ chậm tiến độ.