Có nên chôn vùi cuộc đời với người chồng không chịu lớn?
 
 
Hệ thống khóa cửa buồng lái máy bay Airbus, có chế độ khóa trái cửa để ngăn chặn không tặc, có thể đã bị cơ phó lợi dụng chiếm quyền kiểm soát buồng lái và phá hủy máy bay.