Chuyện lạ
 
Người nuôi lợn kiệt quệ vì giá thấp kỷ lục
Phải giết lợn con, thậm chí vứt hàng chục con lợn để tránh khoản lỗ chất cao mỗi ngày, người chăn nuôi "khóc ròng" từ đầu năm đến nay khi giá thịt lợn xuống thấp nhất lịch sử và thấp nhất thế giới.