Chử Đức Liêm

  • Nam sinh mất một chân vì ung thư xương

    Nam sinh mất một chân vì ung thư xương

    Mới 20 tuổi, cậu sinh viên Chử Đức Liêm đã 4 năm chống chọi với căn bệnh ung thư xương. Phải cắt bỏ một chân và đang truyền hóa chất nhưng Liêm vẫn nuôi hy vọng chiến thắng bệnh tật để được quay lại giảng đường.
 
Con đường buôn lậu xăng dầu trên biển Tây Nam
Mua xăng dầu từ eo biển Malacca, các tàu Thái Lan cập mạn sang hàng cho các tàu Việt Nam để đưa vào đất liền.