chồng ngoại tình
 
 
Trích từ phim "Hoàng Sa - Việt Nam: Nỗi đau mất mát" của André Menras - Hồ Cương Quyết.