chồng muốn quan hệ tập thể, quan hệ vợ chồng
 
 
Trung Quốc thử nghiệm hai thuỷ phi cơ, mỗi chiếc trị giá từ 2,5 triệu USD, ngoài khơi bờ biển tỉnh Hải Nam, miền nam nước này.