chồng muốn quan hệ tập thể, quan hệ vợ chồng
 
 
Lao nhanh, xoay mình trên không trung là những cảm giác mà môn trượt ván khiến người chơi bị "ghiền", vượt qua những chấn thương.