chơi đồ chơi

  • Dỗ trẻ con

    Dỗ trẻ con

    Mẹ đang làm cỏ rau ngoài vườn thì nghe cu Bi hơn 3 tuổi cứ gọi mẹ liên hồi nên mẹ phải bỏ công việc vào nhà xem cu cậu bày trò gì?!
 
Đường nhập lậu 9.300 hộp thuốc giả của công ty Pharma
Đặt mua thuốc từ giám đốc công ty ở Canada (không rõ lai lịch), lãnh đạo Pharma đã cho dược sĩ viết hồ sơ giả xin cấp phép nhập khẩu thuốc.