Cho em gần anh thêm chút nữa

 
Người dân thu gom cả 100 tấn cá chết khi thủy điện Hòa Bình xả lũ
Ngày 20/7, người nuôi cá lồng Hợp Thành thu gom gần 100 tấn cá chết trong đó có cả cá Chiêm Quất gần một triệu mỗi kg.