chìm tàu

 
Vườn rau xanh trên biển của chiến sĩ nhà giàn DK1  
Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt cùng với khó khăn về thổ nhưỡng song những vườn rau xanh trên nhà giàn DK1 ở thềm lục địa phía Nam vẫn xanh tốt, giúp cải thiện bữa ăn cho các chiến sĩ.