Chiến Quốc tung hoành: Thế cục Quỷ Cốc Tử
 
 
Vụ khống chế con tin trong căn hộ tầng 4, khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra từ 5h30 sáng 16/9 và kéo dài đến gần trưa. Thủ phạm ra hàng sau nhiều giờ được người thân và cảnh sát thuyết phục.