chi nhánh Thái Bình

  • Vietcombank tuyển dụng tại chi nhánh Thái Bình

    Vietcombank tuyển dụng tại chi nhánh Thái Bình

    Để đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng kinh doanh, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình (Vietcombank Thái Bình) cần tuyển cán bộ cho các phòng chuyên môn và nghiệp vụ, làm việc tại trụ sở chi nhánh và phòng giao dịch trực thuộc.
 
Con đường buôn lậu xăng dầu trên biển Tây Nam
Mua xăng dầu từ eo biển Malacca, các tàu Thái Lan cập mạn sang hàng cho các tàu Việt Nam để đưa vào đất liền.