chênh lệch vàng trong nước và thế giới

  • Lẽ ra giá vàng phải giảm

    Lẽ ra giá vàng phải giảm

    Lý do vì ngân hàng không huy động, chỉ giữ hộ vàng và người dân phải trả phí. Tuy nhiên, tâm lý người dân, doanh nghiệp vẫn rất cẩn trọng, vẫn neo vào vàng như một kênh trú ẩn an toàn.
 
8 năm hình thành nhiều thay đổi của dự án ở Cai Lậy
Quyết định làm dự án tuyến tránh Cai Lậy ban đầu không có hạng mục sửa Quốc lộ 1; vị trí đặt trạm thu phí cũng đã được thay đổi.