Chelsea
 
 
Máy bay GE222 của TransAsia Airway đã đâm vào tòa nhà bỏ không rồi bốc cháy tối 23/7. Bộ phận còn nguyên vẹn duy nhất là phần đuôi máy bay.