chè Huế
 
'Quái nhân' 30 năm ăn thủy tinh, nuốt dao lam  
Anh Đinh Xuân Phúc, ở Quảng Lộc, Quảng Bình có một khả năng kỳ lạ là ăn được thủy tinh, dao lam và kim khâu.