chạy thận Hòa Bình

  • Sự cố y khoa

    Sự cố y khoa

    Tôi không thể quên nổi buổi chiều ngày 29 tháng 5 năm 2017.
 
Phương Nga liên tục cúi đầu cảm ơn khi rời trại giam
Rời trại giam chiều 29/6, Phương Nga ôm chầm lấy mẹ và cô bạn thân, liên tục cúi đầu cảm ơn mọi người.