chạy thận Hòa Bình

  • Sự cố y khoa

    Sự cố y khoa

    Tôi không thể quên nổi buổi chiều ngày 29 tháng 5 năm 2017.
 
Cụ ông Sài Gòn 80 tuổi bổ củi, xách nước như thanh niên
Tuổi đã cao nhưng ông Lê Văn Nô vẫn hàng ngày chặt củi, xách nước và bí quyết khỏe mạnh của ông là vô tư, không tính toán.