Chaum Center Life

  • Dự án nghiên cứu tế bào gốc triệu USD ở Việt Nam

    Dự án nghiên cứu tế bào gốc triệu USD ở Việt Nam

    Thành viên của Tập đoàn y tế đa quốc gia CHA (Hàn Quốc) hợp tác với một trung tâm thẩm mỹ Việt để bàn việc xây bệnh viện điều trị ung thư, bại não, tiểu đường, xương khớp... nhờ phương pháp tế bào gốc tự thân.