chất luợng

  • 'Áp viện phí mới, bệnh viện đỡ quá tải'

    'Áp viện phí mới, bệnh viện đỡ quá tải'

    Chiều 11/9 họp về vấn đề bảo hiểm y tế và viện phí mới, đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho rằng chất lượng khám chữa bệnh đã tăng. Chẳng hạn, một số bệnh viện tỉnh, bàn khám khám từ 80 đến 90 người một ngày thì đã giảm xuống chỉ còn 50-70 người.
 
Cụ ông Sài Gòn 80 tuổi bổ củi, xách nước như thanh niên
Tuổi đã cao nhưng ông Lê Văn Nô vẫn hàng ngày chặt củi, xách nước và bí quyết khỏe mạnh của ông là vô tư, không tính toán.