chất lượng giáo dục tốt

  • Cơ hội học tại các trường top 100 của Mỹ

    Cơ hội học tại các trường top 100 của Mỹ

    Vermont và Maine là một trong các trường đại học lâu đời tại Mỹ, có chất lượng giảng dạy cao, cơ sở hiện đại, được xếp hạng cấp quốc gia; có nhiều công trình nghiên cứu và ngành học; tỷ lệ hài lòng của sinh viên sau tốt nghiệp cao.
 
Công trình chống ngập 10.000 tỷ của TP HCM có nguy cơ trễ hẹn
Chủ đầu tư từng cam kết hoàn thành công trình trước 30/4 năm sau nhưng việc giải phóng mặt bằng hơn 400 hộ dân và 16 doanh nghiệp đang gặp khó khiến dự án có nguy cơ chậm tiến độ.