chán nản với chồng

  • Em chồng làm tình cảm gia đình tôi xuống dốc

    Em chồng làm tình cảm gia đình tôi xuống dốc

    Tôi rất cố gắng để hòa hợp mà không được. Trước mặt mọi người cô ấy luôn tỏ ra chả có chuyện gì, rằng không bao giờ để ý mấy chuyện vặt vãnh nhưng thực ra sau lưng giở đủ chiêu trò.
 
Hà Nội lần đầu dùng máy phun mù nóng diệt muỗi
Máy khởi động bằng cách bơm hơi, tạo nổ, phun lượng thuốc dầy như khói lần đầu được sử dụng để diệt muỗi ở Hà Nội.