cd50
  • Độ Honda CD50 đời 1970 từ 'đống sắt vụn'
    Một người chơi xe ở TP HCM mua lại chiếc CD50 trong tình trạng cũ nát với giá tiền 8 triệu đồng và chi một khoản gấp gần 8 lần để nhập phụ tùng từ nước ngoài nhằm phục chế lại.
 
 
Hệ thống khóa cửa buồng lái máy bay Airbus, có chế độ khóa trái cửa để ngăn chặn không tặc, có thể đã bị cơ phó lợi dụng chiếm quyền kiểm soát buồng lái và phá hủy máy bay.