cd50

  • Độ Honda CD50 đời 1970 từ 'đống sắt vụn'

    Độ Honda CD50 đời 1970 từ 'đống sắt vụn'

    Một người chơi xe ở TP HCM mua lại chiếc CD50 trong tình trạng cũ nát với giá tiền 8 triệu đồng và chi một khoản gấp gần 8 lần để nhập phụ tùng từ nước ngoài nhằm phục chế lại.
 
Lãi 4 triệu mỗi ngày từ quần áo giấy
Với giá sản xuất 25 nghìn đồng một bộ mũ Công Táo, mỗi ngày anh Trần Văn Hải xã Đông Phương Yên (Chương Mỹ, Hà Nội) bán được 400 bộ, thu lãi gần 30 triệu trong vòng một tuần.