cầu siêu quốc thái dân an

  • 5.000 người tham gia lễ cầu siêu ở Quảng Trị

    5.000 người tham gia lễ cầu siêu ở Quảng Trị

    Gần 5.000 người, gồm phật tử và cựu chiến binh, cùng nhau thực hiện lễ Pháp hội hộ quốc tiêu tai và cầu siêu tại khu văn hóa tâm linh thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.
 
Cụ ông Sài Gòn 80 tuổi bổ củi, xách nước như thanh niên
Tuổi đã cao nhưng ông Lê Văn Nô vẫn hàng ngày chặt củi, xách nước và bí quyết khỏe mạnh của ông là vô tư, không tính toán.