cầu Kênh Nhất

  • Khám bệnh miễn phí cho dân nghèo

    Khám bệnh miễn phí cho dân nghèo

    Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM tổ chức khám chữa bệnh miễn phí, phát thuốc, tặng quà, xây cầu và sửa sang một ngôi trường cũ ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. 
 
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: 'Quân đội sẽ không làm kinh tế nữa'
Thượng tướng Lê Chiêm chia sẻ, đất quốc phòng tại TP HCM rất lớn, sắp tới Bộ sẽ thanh tra, phần nào không cần sẽ giao lại TP.