can thiệp thần kinh

  • Ông bố 21 năm làm 'bác sĩ' cho con

    Ông bố 21 năm làm 'bác sĩ' cho con

    Cô bé chào đời với dị dạng mạch máu, khuôn mặt biến dạng và nhiều lần thập tử nhất sinh, được bố đưa vào TP HCM điều trị.
 
Ông Cao Toàn Mỹ bị truy vấn về mối quan hệ với Phương Nga
Chủ tọa phiên tòa đã hỏi liên tiếp về mối quan hệ, những lần đi công tác của ông Mỹ và bị cáo Nga.