cán bộ công nhân viên

  • ACB cho vay tín chấp mua nhà ở xã hội

    ACB cho vay tín chấp mua nhà ở xã hội

    Từ đầu tháng 4 năm nay, Ngân hàng Á Châu (ACB) đã triển khai chương trình "Vay tín chấp đối với cán bộ công nhân viên vay mua nhà ở xã hội", với lãi suất ưu đãi đặc biệt 12% một năm trong 6 tháng đầu tiên.
 
7 dự án nghìn tỷ ở Hà Nội có sai phạm
Kiểm tra 15 dự án, Thanh tra Chính phủ kết luận có 7 dự án phê duyệt "ẩu" dự toán đầu tư dẫn đến việc đội vốn hàng trăm tỷ.