Cải cách hành chính

 
Tàu điện của Sài Gòn và Hà Nội khác nhau thế nào?
Thời gian vận hành, tốc độ tới đa, hình dáng đầu tàu... là những điểm khác biệt giữa hai mẫu tàu điện phục vụ cho hai dự án giao thông lớn nhất nước.