cách sử dụng xe

  • Cách mở DVD của Isuzu mu-X?

    Cách mở DVD của Isuzu mu-X?

    Tôi bỏ đĩa vào đầu DVD theo hướng dẫn của sách sử dụng xe mà không được, nhờ tư vấn thêm (Thụy Tân).
 
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: 'Quân đội sẽ không làm kinh tế nữa'
Thượng tướng Lê Chiêm chia sẻ, đất quốc phòng tại TP HCM rất lớn, sắp tới Bộ sẽ thanh tra, phần nào không cần sẽ giao lại TP.