cách nói

  • 10 cách dùng từ 'like' thông dụng

    10 cách dùng từ 'like' thông dụng

    "Like" có thể được đặt ở nhiều vị trí trong câu, đóng vai trò động từ, tính từ, danh từ, giới từ, thán từ... với nghĩa khác nhau.
 
Thêm lô hàng hiệu nhái trị giá 30 tỷ đồng ở cảng Cát Lái
Khui container ở cảng sáng nay, cơ quan chức năng thấy hàng loạt hàng nhái thương hiệu LV, Gucci, Adidas... như lô hàng kiểm tra tuần trước.