các loại ốc ngon
 
 
Một ngày trôi qua, hóa chất LAB vẫn chảy từ lòng đất ra kênh Đông Bắc, sau đó theo con nước chảy ra sông Cấm (Hải Phòng). Người dân nghèo tiếc của bất chấp độc hại vẫn hì hục vớt để bán cho thương lái.