BV quận 8

  • Thêm một trung tâm chạy thận nhân tạo ở TP HCM

    Thêm một trung tâm chạy thận nhân tạo ở TP HCM

    Với 15 máy lọc máu đưa vào sử dụng, sáng nay Sở Y tế TP HCM công bố Bệnh viện quận 8 chính thức trở thành đơn vị mới tiếp nhận các bệnh nhân suy thận mạn tính có nhu cầu lọc máu.
 
Phí qua trạm Cai Lậy trước và sau quyết định của Bộ Giao thông
Giảm phí cho tất cả phương tiện qua trạm BOT Cai Lậy nhưng thời gian thu phí dự kiến từ 6 năm 5 tháng lên hơn 12 năm.