bữa cơm mùa thu

  • Bữa cơm mùa thu

    Bữa cơm mùa thu

    Không như bữa cơm của những ngày hè có canh trong nước biếc, thịt thà thanh cảnh ít mỡ, bữa cơm mùa thu cần có những cái nhấn nhá, vung tay trong thực phẩm hay gia vị, để cho một người khó tính cũng phải mềm lòng.
 
Cụ ông Sài Gòn 80 tuổi bổ củi, xách nước như thanh niên
Tuổi đã cao nhưng ông Lê Văn Nô vẫn hàng ngày chặt củi, xách nước và bí quyết khỏe mạnh của ông là vô tư, không tính toán.