bộ y tế

 
Ý nghĩa những con đường trang trí ánh sáng ở Sài Gòn
Đường Trường Sơn với chủ đề "Hữu nghị, hợp tác"; Đồng Khởi là “Thân thiện và an toàn”, Phạm Ngọc Thạch với “Khát vọng Tuổi Trẻ”... mỗi con đường trang trí ánh sáng mang một chủ đề khác nhau của TP HCM.