biển Đông
 
 
Sau khi bị kỹ thuật viên quay phim làm ngã, Usain Bolt nói đùa với nhiếp ảnh gia này rằng anh đang cố gắng để giết tôi.