Bệnh viện Vinmec Times City

  • Em rể hiến gan, cứu anh vợ ung thư

    Em rể hiến gan, cứu anh vợ ung thư

    Anh Mai Văn Tuân (46 tuổi, Hải Dương) từng cắt bỏ gan trái, nay ung thư gan phải, nếu không nhờ em rể hiến tạng thì khó bảo toàn được mạng sống.