Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương

 
'Kiều nữ' ngân hàng khai thủ đoạn chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng
Nguyễn Thị Lam khai, do khách hàng tin tưởng, muốn có lãi suất cao, cô ta đã giả mạo chữ ký của nhiều người để chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng.