bệnh viện Đại học Y Dược Tp HCM

  • Khám bệnh miễn phí cho dân nghèo

    Khám bệnh miễn phí cho dân nghèo

    Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM tổ chức khám chữa bệnh miễn phí, phát thuốc, tặng quà, xây cầu và sửa sang một ngôi trường cũ ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. 
 
Phương Nga gay gắt với luật sư về chứng cứ ghi âm
Khi luật sư của ông Mỹ công bố đoạn ghi âm, Phương Nga hỏi: "Tôi nhớ đó là buổi nói chuyện trong bệnh viện. Tôi không ghi âm. Vậy ai ghi âm ?".