Bệnh viện Bưu Điện

 
Thêm 2 cầu vượt vẫn không hết ùn tắc ở Tân Sơn Nhất
Giám đốc Sở Giao thông TP HCM nói, việc đưa vào sử dụng 2 cầu vượt không thể xử lý triệt để tình trạng ùn tắc ở Tân Sơn Nhất.