bảo quản tử thi

  • Những cảnh đời nơi nhà xác bệnh viện

    Những cảnh đời nơi nhà xác bệnh viện

    Đưa bộ quần áo đã nhạt màu cho ông Nguyễn Văn Tám, người mẹ ngấp nghé tuổi 70 khóc nức nở mong nhân viên nhà đại thể mặc hộ cho con trai trước khi đưa vào quan tài đem về quê an táng.
 
3 giải pháp ứng phó ngập ngắn hạn của TP HCM
Lắp đặt camera tại các tuyến đường có khả năng ngập cao; vận dụng công nghệ vào phân tích đánh giá chính xác lượng nước mưa... là những giải pháp TP HCM đưa ra nhằm ứng phó với ngập nước.