bảo mẫu Phương Anh

 
Những pha chống trả trộm, cướp  
'Song phi' vào tên trộm, giữ chặt tài sản khiến cướp ngã nhào... là những phản ứng của các khổ chủ khi bị tội phạm tấn công.