bao chiếm đất trái phép

  • Xúi giục chiếm đất nông trường

    Xúi giục chiếm đất nông trường

    Hai người đàn ông bị cho là kích động, xúi giục người dân bao chiếm hàng chục hec-ta đất, dựng hơn 250 chòi canh giữa nông trường cao su.
 
Các ki ốt quanh sân bay Tân Sơn Nhất xả hàng trả mặt bằng
Gần đến hạn phải trả lại mặt bằng cho Bộ Quốc phòng, nhiều ki ốt trên đường Trường Chinh, TP HCM hối hả xả hàng, giảm giá.