bằng lái xe giả
  • Thi thuê lấy bằng lái xe ôtô
    Thắp đón những người thi thuê và đưa cho họ một chứng minh nhân dân đã được thay ảnh, dặn phải nhớ tên tuổi địa chỉ của người mua giấy phép lái xe.
 
 
Mặc dù năm nào cũng kè bờ bằng đất đá, những người dân sống dọc bãi lở sông Đáy thuộc xã Văn Võ (Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn mất ăn mất ngủ với nỗi lo sụt đất, mất nhà mỗi khi mùa lũ đến.