bàn ủi hơi nước

  • Ưu điểm của bàn ủi hơi nước

    Ưu điểm của bàn ủi hơi nước

    Bàn ủi hơi nước giúp chị em không mất nhiều thời gian phân loại vải, điều chỉnh nhiệt độ thích hợp, là lượt quần áo nhanh và phẳng.
 
Ông Cao Toàn Mỹ bị truy vấn về mối quan hệ với Phương Nga
Chủ tọa phiên tòa đã hỏi liên tiếp về mối quan hệ, những lần đi công tác của ông Mỹ và bị cáo Nga.