bà Huỳnh Thị Huyền Như

 
Ùn tắc giao thông Sài Gòn và Hà Nội ngày càng phức tạp
6 tháng đầu năm, tình hình ùn tắc giao thông tăng mạnh có xu hướng mở rộng về không gian và kéo dài về thời gian.