Antimatter

  • Antimatter phát triển phong trào fitness

    Antimatter phát triển phong trào fitness

    Các chương trình tập luyện fitness có bản quyền ra mắt chính thức và được Antimatter phổ cập hóa với mức chi phí phù hợp cho đa số câu lạc bộ.
 
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: 'Quân đội sẽ không làm kinh tế nữa'
Thượng tướng Lê Chiêm chia sẻ, đất quốc phòng tại TP HCM rất lớn, sắp tới Bộ sẽ thanh tra, phần nào không cần sẽ giao lại TP.