Anh em thương nhau

  • Anh em thương nhau

    Anh em thương nhau

    Hai anh em thích chơi với nhau, ít khi nào đòi hỏi ba mẹ phải dắt đi đây đi đó chơi.
 
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: 'Quân đội sẽ không làm kinh tế nữa'
Thượng tướng Lê Chiêm chia sẻ, đất quốc phòng tại TP HCM rất lớn, sắp tới Bộ sẽ thanh tra, phần nào không cần sẽ giao lại TP.