An Hà JSC

  • Cảnh giác với hàng giả, hàng nhái

    Cảnh giác với hàng giả, hàng nhái

    Thực trạng hàng giả, hàng nhái đã tồn tại nhiều năm qua, gây thiệt hại đến tài chính, uy tín của doanh nghiệp. Điều này đã ảnh hưởng gián tiếp, hoặc trực tiếp đến quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.
 
8 năm hình thành của dự án tuyến tránh Cai Lậy
Quyết định làm dự án tuyến tránh Cai Lậy ban đầu không có hạng mục sửa Quốc lộ 1; vị trí đặt trạm thu phí cũng đã được thay đổi.