8 trường đại học hàng đầu

  • Hội thảo học bổng du học Mỹ và Canada 2017

    Hội thảo học bổng du học Mỹ và Canada 2017

    Chương trình sẽ giúp bạn xin học bổng 40-70% của 8 trường đại học hàng đầu từ Mỹ và Canada; giải đáp những thắc mắc về việc xin visa cũng như miễn toàn bộ phí sách vở trọn khóa học tiếng Anh trị giá 32 triệu đồng.
 
Đội bắt cá thuê ở miền Tây
Những thanh niên nghèo ở miền Tây trầm mình dưới nước kéo lưới, khuân vác cá tra thuê cho các chủ ao, thu nhập khoảng 300.000 đồng mỗi người một ngày.