4 tầng

  • Xây nhà 4 tầng trên mảnh đất xéo

    Xây nhà 4 tầng trên mảnh đất xéo

    Nhờ KTS tư vấn xây nhà 4 tầng trên mảnh đất 68m2, phía sau bị xéo, như hình mặt bằng đính kèm dưới đây. Vợ chồng tôi có con trai học cấp 2.
 
3 giải pháp ứng phó ngập ngắn hạn của TP HCM
Lắp đặt camera tại các tuyến đường có khả năng ngập cao; vận dụng công nghệ vào phân tích đánh giá chính xác lượng nước mưa... là những giải pháp TP HCM đưa ra nhằm ứng phó với ngập nước.