07:13

Với sự phát triển nhanh chóng mặt của phương tiện giao thông, nếu không chấn chỉnh lại ý thức thì mỗi lần tham gia giao thông cũng như ra trận chiến.
 
Phun nhớt cho rau muống xanh ở Sài Gòn  
Tại khu vực trồng rau muống nổi tiếng ở vùng ven Sài Gòn, người dân sử dụng nhớt xe và vô số thuốc bảo vệ thực vật để chăm sóc cho rau tươi xanh.